7-Zip to najpopularniejszy darmowy kompresor plików

7-Zip to najpopularniejszy darmowy kompresor plików. Program pozwala pakować i rozpakowywać spakowane pliki typu 7z, ZIP, RAR, CAB, ISO, ARJ i inne. Umożliwia szyfrowanie tworzonych archiwów, zabezpieczanie ich hasłem, a także dzielenie plików na mniejsze części. Po zainstalowaniu program dodaje swoje opcje do menu kontekstowego, które włączamy, klikając prawym przyciskiem myszy na wybrany plik lub folder.